Travelgenio

Vern av personopplysninger

I overensstemmelse med personopplysningsloven, 15/99 informerer TRAVELGENIO SL, med hovedkontor på adresse calle Albasanz 15 2ºIzq., 28037, Madrid, Spania (heretter kalt TRAVELGENIO), at når du surfer på www.travelgenio.no eller www.travelgenio.com, (heretter WEBSIDENE), eller når du gjennomfører et kjøp, er det nødvendig å oppgi visse personopplysninger, som kommer til å behandles både automatisk og manuelt når du fyller ut feltene som på forhånd er godkjent av behørig myndighet, overfor hvem TRAVELGENIO er autorisert og ansvarlig. TRAVELGENIO kommer til å be om visse personopplysninger som er obligatoriske å oppgi for å kunne gjennomføre bestillingen av produktene.

Den automatiske innsamlingen og behandlingen av personopplysningene har til hensikt å lagre den økonomiske bindingen som etableres med TRAVELGENIO, samt for administrasjon av kjøp, bestillinger, konsultasjon og utstedelse av alle typer billetter eller reisekuponger – håndtering og forvaltning, forbedring og tilpassing til foretrukne produkter og tjenester -, så som tradisjonell eller elektronisk leveranse av administrativ, teknisk, organisativ og/eller kommersiell informasjon om produkter og tjenester som TRAVELGENIO og deres partnerforetak kan tilby. Likevel kommer personopplysningene til å bes om for følgende kommersielle formål: (i) de tilhørende et reisebyrås salgsvirksomhet; (ii) for leveranse til partene som inngår i en tjeneste som er bestilt av kunden; (iii) for kontroll av kredittkort og andre typer betalingskort; (iv) for undersøkelse av hvordan tjenester brukes av brukere; (v) for kontroll, vedlikehold og utvikling av statistiske analyser og system; (vi) for reklamevirksomhet, markedsføring eller markedsundersøkelse; (vii) for å sende undersøkelser som brukeren ikke er nødt til å besvare og (viii) for å ta mot automatiske telefonsamtaler (uten menneskelig betjening) eller SMS med kjøpstilbud, reklame eller i forbindelse med en kjøpt tjeneste, inkludert premie SMS.

Brukeren er ansvarlig for riktigheten av opplysningene vedkommende oppgir. For de brukere som har oppgitt feil opplysninger forbeholder TRAVELGENIO seg rett til utestengelse fra alle tjenester, uten forbehold for andre følger eller konsekvenser av loven.

Det er obligatorisk for KUNDEN å oppgi alle nødvendige opplysninger for å bestille en tjeneste, og TRAVELGENIO kan nekte tjenesten for den som ikke oppgir disse opplysningene. Personen det gjelder går direkte med på å godkjenne TRAVELGENIO for å gi ut opplysningene til foretak som inngår i partnergruppen samt deres avdelinger, med hensikt å behandle opplysningene som er godkjent av brukeren. Det samme gjelder for andre leverandører som flyselskap, hotell, hotellkjeder og reisearrangører hvor det er nødvendig å overføre disse opplysningene for å kunne levere den tjenesten som er bestilt av TRAVELGENIOs bruker eller for å gjennomføre bruken i henhold til vilkårene som er angitt.

TRAVELGENIO kan, og bør, levere ut personlige opplysninger til andre foretak med samme formål som er nevnt i den foregående paragrafen. Personen som avgir opplysningene medgir direkte overlatelse av opplysningene til ovennevnte leverandører og foretak. I hvilket tilfelle som helst garanterer TRAVELGENIO å sikre sikkerheten og vernet av de personlige opplysningene ved internasjonale overføringer av opplysninger, som kan oppstå med bunn i disse overlatelsene. Dog advarer vi om at avhengig av hvilket reisemål, bestilling eller kjøp du har gjort, overlates personopplysningene for å utføre bestillingen eller kjøpet også hos foretak i land og stater som ikke garanterer sikkerhet for dine personopplysninger, fordi deres forskrifter ikke spesifikt krever det. Med det menes det at du ved kjøp, bestilling, undersøkelser om reiser eller kuponger hos disse foretak eller land, direkte tillater overlevering av de opplysninger som er nødvendige for å gjennomføre ditt kjøp, råd eller bestilling.

Den gjeldende personen har hele tiden rett til å komme til det automatiserte registeret og kan bruke sine rettigheter til korrigering, annullering og i motsetning til de samlede punktene angående vern av personopplysninger, og kan derfor alltid oppheve sin godkjenning for behandling og overlatelse av personopplysninger. Om det er tilfelle bør man sende et brev med den gjeldende personens underskrift, adresse og kopi av nasjonale id-papirer, eller pass, til hovedkontoret: TRAVELGENIO SL, c/Albasanz 15 2ºIzq. 28037 Madrid, Spania.

På samme måte, og i overensstemmelse med avtalen fra 2001, mellom EU-kommisjonen og USAs toll- og grensebevoktning om flysikkerhet og transport, godkjenner den KUNDE som gjennomfører bestillinger av flybilletter til og/eller med mellomlanding i USA, at TRAVELGENIO overlater personopplysningene som overlates av denne, til USAs toll- og grensebevoktning med hensikt å øke flysikkerheten.

TRAVELGENIO har innført alle lovlige sikkerhetstiltak som kreves i innstillinger, system og register. Likeså garanterer vi sikkerheten for personopplysningene.. Dette er en oversettelse, ved eventuelle tvister er den spanske originalen den eneste gyldige versjonen.

® 2009-2013 TRAVELGENIO SL. Ved lovmessige tvister som kan oppstå i forbindelse med adgangen til denne nettside og brukerens bruk av den samme, gjelder kun den spanske versjonen av siden, da den norske versjonen er en oversetting. Alle rettigheter forbeholdt. All rights reserved.