Travelgenio Vilkår og betingelser

1. BRUK AV NETTSIDE

1.1. Nettsidene www.travelgenio.com og www.travelgenio.no (heretter «NETTSIDENE”) tilhører Travelgenio SL. (heretter “TRAVELGENIO”), et foretak med hovedkontor på adresse c/Albasanz 15 2º Izq. 28037, Madrid (Spania) og VAT-nummer B 85761120, som er registrert i Spanias foretaksregistreringsmyndighet.

1.2. TRAVELGENIO tilbyr bruken av «nettsidene», forutsatt at brukeren (heretter «BRUKEREN»), uten endringer, aksepterer de Generelle vilkår som følger. Brukeren aksepterer uttrykkelig å helt gå med på hvert og ett av TRAVELGENIOs Generelle Vilkår. Om Brukeren ikke er enige i disse har denne ingen rett til å bruke TRAVELGENIOs nettsider.

1.3. Brukeren må være myndig og inneha den lovlige retten til å motta de tjenester som tilbys på TRAVELGENIOs nettsider. Likeså må de opplysninger som Brukeren oppgir for å få tilgang til og bruke nettsiden være riktige, komplette og nøyaktige.

2. KJØP AV PRODUKTER OG TJENESTER GJENNOM NETTSIDEN

2.1. Gjennom TRAVELGENIOs nettsider får Brukeren tilgang til informasjon om produkter og tjenester fra tredjeparter som også arbeider med turisme og reiser. I visse tilfeller kan Brukeren også bestille og kjøpe noen av disse produkter og tjenester av de respektive leverandørene eller reisearrangørene.

2.2. De reiser og andre produkter og tjenester innen turisme som selges til Brukeren, gjennomføres på nettsiden av TRAVELGENIO – et reisebyrå som innehar de rettigheter og tillatelser som behøves for virksomheten.

2.3. Når Brukeren gjennomfører bestillinger eller kjøp av produkter eller tjenester fra de leverandører eller reisearrangører som Brukeren selv velger, binder denne seg til de spesifikke vilkår og avtaler som respektive leverandør eller reisearrangør har etablert. Brukeren går med på å akseptere og respektere de kjøpevilkår og avtaler som er etablert av de leverandører eller arrangører som Brukeren har valgt å bruke, dette inkludert men ikke begrenset til, betalingen av noe krevd beløp og oppfyllelse av normer og restriksjoner angående utvalg av priser, produkter eller tjenester. I de tilfeller hvor spesielle regler eller restriksjoner påvirker de priser, produkter eller tjenester som Brukeren har valgt, kommer disse regler og restriksjoner til å vises for Brukeren på skjermen, under bestillingsprosessen.

2.4. Behandling og oppdatering av informasjon angående tilbud, produkter og tjenester, priser, reiseveier, distanser, tider, egenskaper eller andre opplysninger og informasjon som er relevant for de produkter og tjenester som tilbyr gjennom nettsidene, tilhører respektive leverandører eller arrangører av disse produkter eller tjenester, uten at TRAVELGENIO har gjort seg ansvarlig for vedlikeholdet, undersøkelsen, tilsynet eller oppdateringen, og også uten mulighet til å kontrollere riktigheten, oppdateringen, nøyaktigheten eller fullstendigheten i nevnte informasjon.

3. SPESIFIKKE VILKÅR FOR FLY

3.1. Viktig: TRAVELGENIO, som utfører virksomhet innen reisebyråbransjen, opptrer som mellomledd for sine kunder og flyselskap, hvorav de sistnevnte bestemmer de regler og forskrifter som påvirker den, av Brukeren, kjøpte reisen.

3.2. Hvis et flyselskaps operasjoner opphører på grunn av insolvens eller av annen grunn, vil Travelgenio, som mellomledd, varsle passasjerene om forholdet sammen med informasjon som er tilgjengelig om saken. I slike tilfeller må passasjeren kreve at flyselskapet refunderer beløpet av ikke-brukte billetter da transportkontrakten mellom passasjerer og flyselskap som selger flyreisen, er blitt formalisert.

3.3. Husk at hvis du har kjøpt en tur-retur-billett og du ikke benytter deg av den utgående flyvningen så vil noen flyselskaper forbeholde seg retten til å kansellere returflyvningen. Hvis du planlegger å ikke benytte den utgående flyvningen anbefaler vi at du kontakter Travelgenio eller flyselskapet minst 48 timer før avreise for å finne ut hvilke retningslinjer flyselskapet har.

4. ADMINISTRASJONSKOSTNADER

TRAVELGENIO kommer til å gjøre en debitering for hver passasjer (enten en administrasjonsavgift eller serviceavgift). Disse avgiftene er aldri tilbakebetalingsbare og de er uavhengige av billetten som kjøperen har valgt. Om kunden vil gjennomføre en endring, om dette er tillatt, debiteres disse avgifter enda en gang.

 • 50€ (eller tilsvarende i din lokale valuta) pr passasjer for telefonbestillinger.

5. ENDRINGER, AVBESTILLINGER, TILBAKEBETALINGER OG NYUTSTEDELSER

5.1. Om og når flyselskapet og billetten tillater en endring, avbestilling, eller tilbakebetaling, kommer TRAVELGENIO til å debitere en administrasjonskostnad som tillegg til den avgift som flyselskapet kan komme til å kreve.

 • 50€ (eller tilsvarende i din lokale valuta) pr passasjer for endringer eller avbestillinger.

5.2. Det er alltid Brukerens ansvar å kontakte TRAVELGENIO skriftlig, i åpningstiden, angående krav om endring, avbestilling, eller nyutstedelse, for å senere bli informert om mulighetene for å gjennomføre dette, uavhengig av de mulige ekstraavgifter og håndteringsprosedyrer som følger.

5.3. Endringene og avbestillingene må meddeles pr e-post via kontaktformularen.

5.4. Viktig: navneendring tillates ikke av flyselskapene. I de tilfeller hvor endring av navn eller etternavn er nødvendig må vi annullere bestillingen og starte en nyutstedelse av billetten (om dette tillates). Av den årsak ber vi deg om å være ekstra oppmerksom når du fyller ut passasjerenes navn og etternavn så de samsvarer med id-papirene som skal fremvises på flyplassen avreisedagen.

6. BILLETTRESTRIKSJONER

6.1. De fleste flybilletter tillater ingen endringer, avbestillinger eller tilbakebetalinger. Dette betyr at det ikke er tillatt å anvende billetten på annet vis enn foreskrevet, som også inkluderer at man ikke kan bruke kun hjemreisebilletten om man først ikke har sjekket inn på utreisen.

6.2. Vi må påpeke at i de tilfeller billettene kan avbestilles men hvor dette ikke gjøres innen flydato leder det til det som kalles «no show» som innebærer totalt tap av retten til tilbakebetaling.

6.3. Dog fører en uutnyttet strekning i reisen til annullering og tap av den resterende reisestrekningen. Dette er under ingen omstendigheter TRAVELGENIOs ansvar.

6.4. For slike tilfeller anbefaler TRAVELGENIO at du i forbindelse med din billettbestilling også velger å kjøpe vår Avbestillingsbeskyttelse.

7. KOMBINASJONSREISER

7.1. For å kunne tilby de beste og bredeste alternativene for reisen din til enhver tid, kan vårt system kombinere to priser “En vei” i stedet for én pris “Tur-retur”. På samme måte når det gjelder kombinasjoner av priser for endringer og kanselleringer, gjelder de spesifikke vilkårene for hver pris.

7.2. For å tilby de mest konkurransedyktige billettprisene, tilbyr søkemaskinen vår iblant flyalternativer som oppstår ved å kombinere to bestillinger, én for utreiseruten og en annen for hjemreisen. Når du bestiller dette alternativet, vil det bli foretatt én bestilling for utreisen og en annen for hjemreisen, med to forskjellige referansekoder. De vil bli behandlet som uavhengige bestillinger i forbindelse med endringer og kanselleringer, i henhold til de spesifikke betingelsene for hvert flyselskap.

8. REBEKREFTELSE AV FLYRUTER

8.1. Passasjerer må bekrefte bestillingen sin på nytt senest 72 timer før avgang ved å ringe direkte til flyselskapet, som ellers kan kansellere ubekreftede flygninger.

8.2. Siden flyselskaper kan modifisere, re-programmere eller til og med kansellere flyvningene, vil kundene være ansvarlige for fly rebekreftelse.

8.3. Selv om Travelgenio teller med automatiske systemer for de ufrivillige endringene, er passasjerer fritatt Travelgenio fra det deriverte ansvaret fra frivillige endringer som ble forårsaket i bookingen.

9. DUPLISERTE RESERVASJONER

Hvis betalingen av en reservasjon av en eller annen grunn mislykkes, må kunden kontakte kundeservice for å sjekke statusen for reservasjonen, da Travelgenio ikke kan garantere tilbakebetaling av dupliserte bestillinger med mindre brukeren tidligere har kontaktet kundeservicen. Generelt refunderer ikke de fleste flyselskap dupliserte bestillinger, enten i samme byrå eller mellom ulike reisearrangører.

10. FEIL I PASSASJERENS NAVN

10.1. Eventuelle mulige feil begått av brukeren under kjøpsprosessen er brukerens ansvar. Brukeren må sjekke alle dataene i reservasjonen samme dag som billettene utstedes, og varsle eventuelle feil. Det anbefales å sjekke e-post, inkludert spam-mappen, etter å ha foretatt reservasjonen.

10.2. Vanligvis betyr endring av navnet på en billett avbestilling av den opprinnelige billetten og etterfølgende utstedelse av en ny billett. Hvis de aksepterer navnendringer, vil de fleste flyselskapene ta en tilleggsavgift som vil variere i henhold til type billettpris. I tillegg vil Travelgenio i alle tilfelle belaste 50 EUR (eller tilsvarende i din lokale valuta) per passasjer for administrasjonskostnader. Det er flyselskaper som ikke direkte tillater noen navneendring.

10.3. Vær oppmerksom på at flyselskapet kan nekte ombordstigning for passasjerer hvis navn ikke samsvarer med reisedokumentet. I slike tilfeller er Travelgenio ikke ansvarlig for eventuelle kostnader for passasjeren som følge for den nektede ombordstigningen.

11. RESERVASJONER INKLUDERT TOGFORBINDELSER

Vær oppmerksom på detaljene i reservasjonen din; hvis den inkluderer noen togforbindelse må du huske at for å reise må du forevise trykte ombordstigningskort på stasjonen. Du vil kunne hente dem når som helst i løpet av de siste 24 timene før avgang fra følgende linker:

12. BETALINGSMÅTE

Travelgenio.com godkjenner betalinger med bank- og kredittkortene Visa, Master Card, American Express, Diners Club, Visa Electron og Maestro.
Alle betalinger gjennomføres på sikkert vis og opplysningene krypteres for din totale sikkerhet.

12.1. BETALING MED BANKKORT

12.1.1. Når betaling og utstedelse av flybilletter gjøres kan bankene gjøre tilfeldige reservasjoner på den disponible summen i din konto, til den endelige debiteringen har gått gjennom. Deretter tilbakestiller de reservasjonen. Det betyr at du på ditt kontoutdrag kan se en dobbel debitering men en av dem kommer automatisk til å tilbakestilles av banken. Dette gjøres nesten kun med bankkort og det kan altså tilfeldig se ut som om du betaler dobbelt, men reservasjonen forsvinner automatisk innen 15 dager.

12.1.2. Slike reservasjoner gjøres av alle reisebyråer og ikke bare i enkelte tilfeller, ifølge Spanias bankforskrifter, kredittgivere og IATA, ettersom reisebyråene gjennomfører kjøpet mens betalingen behandles av og mellom de ovennevnte partene.

12.2. BESTILLINGER SOM GJENNOMFØRES TIL TREDJEPARTER

12.2.1. TRAVELGENIO SL forbeholder seg retten til å kreve dokumentasjon for å kontrollere riktigheten i kjøpet og at kortinnehaveren aksepterer debiteringen av kjøpet.

12.2.2. I noen tilfeller kan TRAVELGENIO SL av sikkerhetsgrunner kreve at du gjennomfører din bestilling ved å velge en sikker betaling med “Verified by Visa” eller “Master Card Secure Code”.

12.3. ADMINISTRASJONSKOSTNADER

12.3.1. TRAVELGENIO SL kommer til å ta betalt for serviceavgifter ved kjøp av flybilletter.
Serviceavgiftene inkluderer kostnader for håndtering eller administrasjon og de er aldri tilbakebetalingsbare.

12.3.2. Tilleggsavgifter kommer til å tas ut i følgende tilfeller:

 • 50 € (eller tilsvarende i din lokale valuta) pr passasjer for telefonbestillinger.

12.4. KREDITT ELLER DEBITERINGSGRENSER

12.4.1. De fleste økonomiske institusjoner har på grunn av sikkerhetsårsaker en daglig kjøpsgrense for alle bank- eller kredittkort. Denne daglige kjøpsgrensen er uavhengig av den disponible kreditten eller saldoen på ditt kort.

12.4.2. Ved de fleste bestillinger debiteres den totale summen gjennom to ulike debiteringer. Denne ene gjøres av TRAVELGENIO SL for servicekostnader og bestilte forsikringer og den andre gjøres av flyselskapet som utsteder din billett.

12.4.3. Innen de første 24 timene etter gjennomført bestilling kommer du til å få en e-postmelding med summen av debiteringen og utstedelsen av din bestilling.
For å unngå uønsket besvær ved debitering av din bestilling anbefaler vi at du kontakter ditt bankkontor for å forsikre deg om at kortet som du skal bruke til betaling er usperret og innehar en tilstrekkelig sum for den totale debiteringen.

12.4.4. I hvilket tilfelle som helst er det Brukeren som er ansvarlig for de konsekvenser som kan oppstå i forbindelse med den valgte betalingsmåten.

12.5. Søke om faktura

For å søke om en faktura kan du skrive til oss via kontaktformularen og oppgi personopplysninger (navn, adresse, id-nummer).

13. TILLEGGSTJENESTER

13.1. KUNDESERVICE

13.1.1. Administrasjonsgebyr for endring og kansellering

 • Gull: Uten administrasjonsgebyr for endringer/kanselleringer.
 • Sølv: Uten administrasjonsgebyr for endringer/kanselleringer.
 • Basic: Underlagt administrasjonsgebyr 50€ (eller tilsvarende i din lokale valuta) i tilfelle endringer/kanselleringer.

I alle tilfeller kommer beløpet i tillegg til de avgifter som flyselskapet kan kreve i henhold til vilkårene for kontraktsprisen.

13.1.2. Prioritert kontakt

 • Gull: Maksimal prioritert kontakt via telefon på eksklusivt telefonnummer eller svar innen 12 timer via kontaktskjema.
 • Sølv: Middels prioritert kontakt via telefon på eksklusivt telefonnummer eller svar innen 24 timer via kontaktskjema.
 • Basic: Uten prioritert kontakt via telefon eller kontaktskjema.

13.1.3. Tilbakebetaling og refusjon

 • Gull: Behandling av tilbakebetaling og refusjon innen maksimalt 3 virkedager.
 • Sølv: Behandling av tilbakebetaling og refusjon under vanlige vilkår.
 • Basic: Behandling av tilbakebetaling og refusjon under vanlige vilkår.

13.2. BISTAND TIL REISENDE

Det inkluderer medisinsk assistanse i tilfelle av sykdom på grunn av COVID-19.

Medisinske utgifter i utlandet: Inntil € 10 000 i Europa, € 25 000 resten av verden

Medisinske utgifter i bostedsland: Inntil € 600.

Transportering av familiemedlem på grunn av sykdom: Inkludert.

Forlengelse av opphold på grunn av sykdom: Inntil € 60 i maksimalt 10 dager.

Kostnader for ledsager: Inntil € 60 i maksimalt 10 dager.

Dekningsdetaljer:

 • Medisinske utgifter i utlandet: Inntil € 10 000 i Europa, € 25 000 i resten av verden<
 • Medisinske utgifter i bostedsland: Inntil € 600
 • Forlengelse av opphold på grunn av sykdom: Inntil € 60 per dag, maksimalt 10 dager.
 • Transportering ved dødsfall: Ubegrenset
 • Transportering ved sykdom: Ubegrenset
 • Kostnader for medfølgende person: Inntil € 60 i maksimalt 10 dager
 • Tidlig retur på grunn av sykdom, ulykke eller død, dødsfall i familien eller alvorlige skader på forretningslokale: Inkludert
 • Kommunikasjon av nødmeldinger: Bare service
 • Flytting av en slektning i sykdomstilfelle: Ubegrenset

Se de generelle vilkårene her.

13.3. SPESIELLE TJENESTER

Ved å velge dette alternativet vil du kunne:

 • Reservere seter.
 • Bestille spesielle måltider hvis måltid er inkludert i din billett.
 • Legge til spesialbagasje til bestillingen din (golfkøller, sykler, etc.).

Pris pr passasjer.

For noen destinasjoner og/eller flyselskap er det kanskje ikke mulig å bekrefte spesielle forespørsler. Flyselskapet kan legge til et ekstra gebyr. Prisen for den tilpassede tjenesten er ikke refunderbar hvis flyselskapet ikke kan bekrefte forespørselen eller hvis din flyvning blir kansellert.
Kontakt vår kundeservice for mer informasjon.

13.4. FLEKSIBEL BILLETT

Pris pr passasjer.

1. Tidspunkt for kjøp av ekstratjenester

 • Denne tjenesten må kjøpes og betales via vår nettside ved bestilling av reisen din. Denne tjenesten kan ikke kjøpes i ettertid.
 • Alle endringer i din bestilling må gjøres i åpningstiden for vår kundeservice og minimum 48 timer før planlagt avgang
 • Endringer kan kun gjøres i bestillinger for reiseruter som starter maksimum ett år etter den opprinnelige kjøpsdatoen
 • Disse endringene vil bli gyldige ved mottak av bekreftelse fra selskapet.

2. Prosedyre

 • For å gjøre endringer må du kontakte vår kundeservice via telefon eller e-post ved å bruke det spesifikke online skjemaet ved å velge alternativet «Endre bestilling» på vår side «Kontakt»
 • Forespørselen må inneholde bestillingskoden, fulle navn for personene det angår og ønskede endringer
 • Når forespørselen er fullført vil du motta en automatisk bekreftelse på din forespørsel med et tildelt saksnummer
 • Det er ditt ansvar å påse at din forespørsel er korrekt mottatt.

3. Betingelser

 • Det tillates ikke noen endringer for delvis benyttede billetter
 • Den FLEKSIBLE billettjenesten er en eksklusiv tjeneste for vårt byrå som garanterer at din endringsforespørsel vil bli behandlet selv om dine billetter ikke lenger kan endres direkte hos flyselskapet. Derfor må alle endringer i din bestilling gjøres via vår kundeserviceavdeling.
 • FLEKSIBEL billettjeneste tillater endring av dato for flyvninger på originalbillett, hvis den nye flyvningen er innen samme prisnivå. Hvis den forespurte endringer medfører en høyere pris eller avgifter må passasjeren betale prisforskjellen.
 • Din bestilling må endres til en flyvning med det flyselskapet som betjener de flyvningene som er inkludert i din opprinnelige bestilling. Du kan ikke bytte dine opprinnelige flyvninger med flyvninger med et annet flyselskap.
 • Gjelder ikke for ruteendringer (opprinnelse, destinasjon og/eller stoppesteder)
 • Gjelder ikke for endringer av passasjernavn
 • Prisen for tjenesten kan ikke under noen omstendigheter refunderes
 • Hvis du bruker FLEKSIBEL billettvil det ikke tillates noen refudering
 • Hvis tjenestene FLEKSIBEL billett og Avbestillingsbeskyttelse eller Avbestillingsbeskyttelse Pluss brukes sammen ved å bruke FLEKSIBEL billettvil Avbestillingsbeskyttelse alternativene bli kansellert
 • Hvis, når man gjør endringer, noen av passasjerene mister sin rett til spesialrabatter (f.eks. endring av kategori for barn eller spedbarn) må forskjellen betales av kjøperen
 • Vårt byrå skal ikke holdes ansvarlig for noen ytterligere tjenester som avtales direkte med flyselskapet.
 • Endringer til lavere flypriser vil ikke bli refundert.
 • Denne tjenesten er personlig og ikke overførbar.
 • Vårt byrå fraskriver seg ethvert ansvar for bestillingsendringer som ikke har blitt mottatt.

13.5. GARANTERT RETUR

Dette alternativet lar deg kansellere bestillingen din uten å måtte betale noe gebyr. Kanselleringen må gjøres innen 12 timer etter fullføring av denne bestillingen.
Maksimal tilbakebetaling € 1000, minus avbestillingsgebyret, innen 12 timer etter at bestillingen er fullført.

Den viste prisen er pr. passasjer.

14. RABATT FOR BOSATTE INNBYGGERE

14.1. I henhold til tillegg 72 i lovtekst 2/2012, fra 29 juni, i henhold til statsbudsjett for 2012, kan en bosatt på Kanariøyene, Balearene, Ceuta og Melilla, fra og med den 1 september 2012 og framover, subsidieres ved regulær transport via vann og luft, gjennom å oppvise gyldig folkeregisterbevis (i henhold til lov 7/1985 artiklene 15-17, som regulerer de lokale bestemmelsene). Dette bevis er gyldig i seks måneder.

14.2. For de fly som gjennomføres fram til 31 august 2012 er det fremdeles gyldig å bevise bosetting med id-kort (om man er statsborger) eller bevis for oppholdstillatelse (for ikke-statsborgere).

14.3. Dog er viktig å advare passasjerer som tilbakevender om at fra og med 1 september kommer de å være forpliktet til å vise folkeregisterbevis ved innsjekking.

14.4. For å bevise bosted kan man som norsk statsborger i Spania gå frem på følgende vis:

 • Ikke-spanske statsborgere: folkeregisterbeviset må vises frem sammen med nasjonalt id-kort eller pass for å identifisere passasjeren.
 • Senatorer eller parlamentsmedlemmer: relevant dokumentasjon, med navn, etternavn, id-nummer og valgdistrikt, som beviser innehavende post.

14.5. Disse dokument er kun egnet som folkeregistreringsbevis om de er gyldige.

14.6. Den endring som er gjort i artikkel 3 i SPANSK Kongelig Dekret 1316/2001 innebærer at det ikke lenger rekker med kun id-kort (om man er spansk statsborger)* eller bevis på oppholdstillatelse (om man er utenlandsk statsborger), for å bevise bosetting.

 • Id-kortet kommer kun til å gjelde for å bekrefte identiteten men ikke bosettingen.

15. VILKÅR FOR INNLEIDE TJENESTER FOR TRANSPORT AV PASSASJERER OG BAGASJE

Viktig merknad: Vi informerer alle reisende med destinasjon eller mellomlanding i et annet land enn utreiselandet, om at de internasjonale avtalene som Montrealkonvensjonen eller dens forgjenger Warszawakonvensjonen, kan komme til å gjelde på reisen, innen hvilket som helst land. I de tilfeller hvor konvensjonene blir gjeldende for den reisende, inkludert de spesielle transportvilkår som antas i forbindelse med billettkjøp, kan transportørens ansvar komme til å begrenses.

16. INFORMASJON OM ANSVARSBEGRENSNING

16.1. Montrealkonvensjonen eller Warszawakonvensjonen kan gjelde på din reise. Konvensjonene styrer og kan begrense ansvaret som lufttransportørene har ved dødsfall eller personskader, tap eller skade av bagasje, samt forsinkelser.

16.2. Når Montrealkonvensjonen gjelder er ansvarsbegrensningene følgende:

16.2.1. Det finnes ingen økonomiske grenser når det gjelder dødsfall eller personskader.

16.2.2. Ved skade, tap eller forsinkelse av bagasje utgår 1131 Særskilte trekkretter (omtrent 1200 Euro, 1800 Dollar) pr passasjer eller i de fleste tilfeller. For skader som er forårsaket av forsinkelser i din reise utgår 4694 Særskilte trekkretter (omtrent 5000 Euro, 6500 Dollar) pr passasjer i de fleste tilfeller.

16.3. Europaparlamentet og rådets forskrift (EG) nr 889/2002 krever av transportører innen EU at de benytter de bestemmelser for skadeansvar som reguleres i henhold til Montrealkonvensjonen for all typer transportservice i luften, både for de passasjerer og den bagasje som transporteres. Mange transportører som ikke tilhører EU har valgt å opptre på samme måte ved transport av passasjerer og deres bagasje.

16.4. Når Warszawakonvensjonen benyttes er ansvarsbegrensningene følgende:

16.4.1. 16,600 Særskilte trekkretter (omtrent 20 000 Euro, 20 000 Dollar) ved dødsfall eller personskader om man foruten konvensjonen også kan benytte Haagprotokollen, eller 8,300 Særskilte trekkretter (omtrent 10 000 Euro, 10 000 Dollar) om kun Warszawakonvensjonen kan benyttes. Mange transportører har frivillig frasagt seg disse begrensningene helt og holdent, og USAs bestemmelser krever at på de reiser til, fra eller med mellomlanding i USA, får grensen ikke være på under 75000 Dollar.

16.4.2. 17 Særskilte trekkretter (omtrent 20 euro, 20 Dollar) pr kilo, for tap, skade eller forsinkelse av den innsjekkede bagasjen, og 332 Særskilte trekkretter (omtrent 400 Euro, 400 Dollar) for håndbagasje.

16.5. Transportøren kan også bli ansvarlig for skader som forårsakes av forsinkelsen.

16.6. Transportøren kan bidra med mer informasjon angående de ansvarsbegrensninger som gjelder for reisene med denne. Om din reise inkluderer transport med ulike flyselskap bør den reisende ta kontakt med hver og ett av dem for å få informasjon angående de ansvarsområdene som kan gjelde.

16.7. Uansett hvilken konvensjon som gjelder på din reise kan du dra fordel av de høyeste ansvarsbegrensningene ved tap, skade eller forsinkelse av bagasje ved å ved innsjekking levere inn en særskilt deklarasjon av verdien av din bagasje og ved å betale en ekstra avgift. Likedan, om verdien av din bagasje overstiger den gjeldende ansvarsbegrensningen bør du tegne en beskyttelse innen du reiser.

16.8. Tidsgrense for å innlede rettsforfølgning: Alle juridiske tiltak angående begjær om skadeserstatning må presenteres innen to år etter flyets ankomst eller datoen hvor flyet burde ankommet. Krav om bagasje: Man må sende inn en skriftlig anmeldelse til flyselskapet innen syv dager etter å ha mottatt bagasjen i de tilfeller den er skadet. Ved forsinkelse må det skje innen 21 dager fra og med den dato bagasjen ble overlevert av passasjeren.

17. INFORMASJON OM KONTRAKTSBESTEMMELSER OMFATTET GJENNOM HENVISNING

17.1. Din kontrakt med det flyselskap som leverer flytjenesten – uavhengig av hvorvidt det er en internasjonal, innenriks eller en innenriks strekning av en internasjonal reise – avhenger av denne kunngjørelse, alle kunngjørelser eller bevis fra flyselskapet og også av flyselskapets individuelle forskrifter og vilkår, bestemmelser, reguleringer og policys samt hvilken avgift som er gjeldende.

17.2. Om din reise gjennomføres av mer enn ett flyselskap kan det være ulike benyttelser som gjelder i henhold til hvert flyselskaps vilkår, forskrifter og avgifter.

17.3. Denne kunngjørelse omfatter gjennom henvisning, vilkårene, reguleringene og avgiftene som gjelder for hvert flyselskap.

17.4. Vilkårene kan inkludere, men er ikke begrenset til:

17.4.1. Vilkår og ansvarsbegrensninger for flyselskapet ved dødsfall eller personskade på passasjer.

17.4.2. Vilkår og ansvarsbegrensninger for flyselskapet angående tap, skade eller forsinkelse av eiendeler og bagasje, noe som også omfatter ømtålige eller lettfordervelige objekter.

17.4.3. Forskrifter for deklarering av verdifull bagasje og for betaling av tilleggsavgifter kan forekomme.

17.4.4. Bruk av vilkår og ansvarsbegrensninger for flyselskapet angående forhandlere, ansatte og representanter for flyselskapet, inkludert hvilken person som helst som leverer utrustning eller tjenester til flyselskapet.

17.4.5. Krav, restriksjoner, inklusive de tidsbegrensninger som gjelder for reisende når de anmelder klager eller treffer foranstaltninger mot flyselskapet.

17.4.6. Forskrifter angående gjenbekreftelser eller bestillinger, tider for oppmøte på flyplassen, bruk, lengde og gyldighet for flytjeneste; samt flyselskapets rettigheter til å nekte transport.

17.4.7. Flyselskapets rettigheter og ansvarsbegrensninger ved forsinkelse eller manglende fullbyrdelse av en tjeneste, som inkluderer endringer i reiseruten, erstatning av andre flyselskap eller alternative fly. Når den gjeldende loven krever det er flyselskapet forpliktet til å fortelle den reisende om det erstattende flyselskapet eller flyets navn.

17.4.8. Flyselskapets rett til å nekte transport for passasjerer som ikke etterlever de gjeldende forskriftene eller som ikke viser frem alle nødvendige reisepapirer.

17.4.9. Man kan få mer informasjon angående transportkontrakten, samt få vite hvordan man søker om en kopi av den, på de steder hvor flyselskapets transporttjenester selges. Dog har mange flyselskap denne informasjonen lagt opp på sine hjemmesider. Når den gjeldende forskriften krever det har du rett til å gå gjennom hele avtaleteksten på flyselskapets kontor på flyplassen eller hos deres forhandler, og om du søker om det kan du også få en kopi pr post eller via annen type forsendelse, uten kostnad.

17.4.10. Om et flyselskap selger flytjenester eller fakturerer bagasjen gjennom en annen transportør gjør de det kun som representant for den andre transportøren.

DU KAN IKKE REISE OM DU IKKE HAR ALLE REISEPAPIRER SOM KREVES, SÅ SOM PASS OG VISUM.

DET ER PASSASJERENES ANSVAR Å OVERHOLDE ALLE MIGRASJONS- OG HELSEKRAV I DESTINASJONSLAND OG TRANSITTLAND(ENE).

DET ER MULIG AT REGJERINGER BER OM AT DITT FLYSELSKAP OVERLEVERER INFORMASJON SOM GIR DEM RETT TIL Å KOMME TIL PASSASJERENS OPPLYSNINGER.

17.5. NEKTET OMBORDSTIGNING: Det kan hende at det skjer et oversalg av billetter på flyet, noe som innebærer at det kanskje ikke finnes sitteplass selv om man har en bekreftet bestilling. I de fleste av disse tilfeller har du rett til en erstatning, om ombordstigningen nektes ufrivillig. Når den gjeldende forskriften krever det bør transportøren spørre etter frivillige innen de nekter ombordstigning for ufrivillige. Forhør deg hos ditt flyselskap om de fullstendige reglene for erstatning ved ufrivillig nektet ombordstigning og angående informasjon når det gjelder prioriteringer for ombordstigning.

17.6. BAGASJE: For noen typer objekter kan man deklarere en høyere verdi. Noen flyselskap kan benytte spesielle regler angående ømtålig, lettfordervelig eller verdifull bagasje. Sjekk opp denne informasjonen med ditt flyselskap. Deklarert bagasje: Flyselskapet kan tillate en selvrisiko for den deklarerte bagasjen. Denne etableres av flyselskapet og kan variere avhengig av klasse og/eller rute. Ekstra avgifter kan legges på i de tilfeller der den deklarerte bagasjen overskrider den tillatte selvrisikoen. Om det er mer enn ett flyselskap som transporterer deg under reisen kan hvert flyselskap benytte ulike forskrifter angående bagasjen (både for innsjekket bagasje og håndbagasje).

17.7. SÆRSKILTE ANSVARSBEGRENSNINGER FOR BAGASJE VED REISER INNEN USA: Ved innenriksreiser som gjøres helt og holdent innen USA krever de føderale bestemmelsene at flyselskapets ansvarsbegrensning for bagasje skal være på minst 3300 Dollar pr passasjer, eller summen som i øyeblikket kreves av forskriften 14 CFR 254.5.

17.8. TID FOR OPPMØTE PÅ FLYPLASSEN: Tidene som vises på webområdet, tilsvarer forventede avgangs- og ankomsttider og/eller mellomlandinger for fly (det som passer), alltid i lokal tid.

Det anbefales å ankomme flyplassen i god tid, vanligvis 90 minutter før avgang på innenlandsfly og 2 timer før på internasjonale flyvninger. Det anbefales å kontakte flyselskapet på forhånd for å sjekke tidspunktet for oppmøte da dette kan variere etter destinasjon og flyselskap. Det vil alltid være passasjerens ansvar å overholde disse kravene.

17.9. FARLIG GODS (FARLIG GODS): På grunn av sikkerhetsårsaker bør det ikke finnes farlig gods i den deklarerte bagasjen eller håndbagasjen (udeklarert) om det ikke uttrykkelig tillates. Slikt gods inkluderer, men er ikke begrenset til: gasser, korroderende varer og objekter, brannfarlige væsker og brannfarlige faste stoffer, radioaktive stoffer, oksiderende stoffer, giftige og smittefarlige stoffer, vesker med integrerte alarmer. På grunn av sikkerhetsårsaker kan andre restriksjoner også komme til å gjelde. Konsulter ditt flyselskap.

Fra og med 1. januar 2015 vil Transportdepartementet i USA inkludere nye ting ansett som farlig og forbudt på fly til, fra og innen USA. Dette inkluderer blandt annet store mengder litiumbatterier, eksplosiver/fyrverkeri, lighter væske, fyrstikker, oksigensylindere eller flytende oksigen, brennbare væsker, plantevernmidler, gift eller etsende stoffer. Men for å sikre at baggasjen din møter de lovlige kravene anbefaler vi å besøke den offisielle nettsiden til USAs Transportdepartement før reisen.

17.10. FARLIGE OBJEKTER: De farlige objekter som vises på bildet under bør ikke pakkes ned eller tas med ombord uten å først konsultere med flyselskapet.

Observasjon: Ved innenriksfly i Norge skal avsenderen og den som transporterer farlig gods følge de vilkår og forutsetninger som angis i loven (2006:263) om transport av farlig gods.

18. FLY MED IBERIA SERIE 6XXX (FRA IB6000 TIL IB6999)

18.1. Flyene mellom Madrid og Barcelona eller Barcelona og Madrid, i serien IB 6xxx har i Madrid avgang/ankomst i Terminal T4, og i Barcelona har de avgang/ankomst i Terminal 1.

18.2. Flyene mellom Madrid og Kanariøyene seriene 6xxx, er internasjonale fly, (i Madrid med avgang/ankomst i Terminal T4s) og derfor må alle passasjerer (inklusive barn og spedbarn) ha gyldig id-papir og/eller pass. De personer under 18 år som reiser alene på denne typen fly behøver en fullmakt fra foreldre eller omsorgsinnehaver. Bevis på oppholdstillatelse er ikke tilstrekkelig om man ikke har pass.

19. SPESIELLE VILKÅR FOR LAVPRISFLY

19.1. TRAVELGENIO tilbyr deg muligheten til å bestille billetter med lavprisflyselskap. Lavprisbillettene hos disse flyselskap utstedes ikke av TRAVELGENIO men av selve flyselskapet, som gjør seg ansvarlig for den kjøpte tjenesten.

19.2. Du kommer til å få en e-postbekreftelse av TRAVELGENIO når flyselskapet har bekreftet din bestilling. I den finner du alle detaljer om ditt fly.

19.3. Når du bestiller hos et lavprisflyselskap kommer du til å se to debiteringer på ditt kontoutdrag: det ene er for billetten som debiteres direkte av flyselskapet og den andre er avgiften for administrasjonskostnader som debiteres av TRAVELGENIO (og som aldri er tilbakebetalingsbart). Den totale prisen inkluderer begge debiteringene.

19.4. I tilfelle du behøver å gjennomføre endringer eller søke om særskilte tjenester må du ta kontakt med flyselskapet. TRAVELGENIO kan ikke gjennomføre endringer eller tilbakebetalinger når du gjør lavprisbestillinger. I e-postbekreftelsen som vi sender til deg får du alle kontaktopplysninger til flyselskapet.

19.5. Tenk på at de fleste lavprisflyselskap ikke tillater transport av husdyr og de har sine begrensninger for tillatelse av Spesielle tjenester. Du bør kontakte dem for å orientere deg.

19.6. Ved tidsendringer og/eller innstilte fly er flyselskapet den eneste ansvarlige. Det er nødvendig at du gjenbekrefter dine flyreiser 48 timer innen avgang ved å ringe direkte til flyselskapet.

19.7. Personer under 14 år kan ikke reise uten selskap av en person over 16 år som påtar seg ansvaret. De under 14 år uten selskap nektes ombordstigning. (Orienter deg likevel om hvert flyselskaps spesifikke vilkår). Om du benytter et lavprisfly kan ikke TRAVELGENIO benytte rabatten for bosatte i Balearene, Kanariøyene eller Ceuta og Melilla. Kunden må derfor umiddelbart etter å ha gjennomført kjøpet kontakte lavprisflyselskapet for å finne ut om rabatten for bosatte kan benyttes.

20. REISE- OG HELSEKRAV

20.1. Det er passasjerens ansvar å overholde alle kravene til innreise (dokumentasjon, visum osv.) og helse (vaksiner, eventuelle karanteneperioder, obligatorisk bruk av ansiktsmasker osv.) som er innført av bestemmelseslandet eller ethvert land der det er et opphold eller der passasjeren er i transit, samt å overholde eventuelle krav ved ombordstigning fra flyselskapene som gjennomfører flygningen. TRAVELGENIO er ikke ansvarlig for konsekvensene som måtte oppstå dersom man unnlater å overholde de nødvendige kravene under noen omstendigheter.

20.2. Hvis du reiser med Lufthansa, kan du se selskapets spesifikke betingelser via denne lenken.

20.3. Hvis du reiser til Storbritannia, må du fylle ut følgende skjema på nettet før avreise.

20.3. For mer informasjon kan du spørre følgende statlige myndigheter:

20.4. Brukeren er forpliktet til å gjenbekrefte på utenriksdepartementets hjemmeside eller hos ambassadene for respektive destinasjonslang, angående situasjonen og kravene for hvert land, samt opptre i overensstemmelse med den informasjonen, for eksempel angående mulige risikoer i landene du har til hensikt å reise til.

20.5. Viktig informasjon: TRAVELGENIO gir sine brukere anbefalinger og oppdatert informasjon angående de reise- og helsekrav som behøves for å reise. Vi kommer til å oppdatere denne informasjonen. Tross det kan det hende at i det øyeblikket når informasjon angående bestemmelser og forskrifter leses har vi kanskje ikke rukket å oppdatere endringer. Derfor anbefaler vi deg å alltid kontakte ambassader eller ansvarlige myndighet. TRAVELGENIO påtar seg ikke i noe tilfelle ansvar om kravene for å reise ikke oppfylles av den reisende.
Enkeltreiser

20.6. De fleste land krever at for å reise inn i deres territorium må man også ha en utreisebillett fra det landet, og inneha summer som er tilstrekkelige for å kunne oppholde seg i landet under den tidsperioden som billetten er gyldig. Vi anbefaler deg å ta kontakt med landets ambassade før du kjøper dine billetter. I det tilfelle at du ikke oppfyller dette krav eller noen andre reisekrav kan flyselskapet nekte deg ombordstigning.

21. REISER TIL USA

Borgere i alle land som er en del av Visa Waiver Program (VWP) med destinasjon USA, eller som har mellomlanding i USA, må inneha en reisetillatelse gjennom det elektroniske systemet for reisetillatelse (ESTA). Det må søkes om denne tillatelsen minimum 72 timer før avgang, via følgende link: http://esta.cbp.dgs.gov

VIKTIG: For å kunne reise, må passasjerer i tillegg til ESTA også ha et maskinlesbart pass, uten dette må passasjeren ha et visum.

22. REISER TIL CANADA

Alle passasjerer som reiser til Canada, eller har mellomlanding i Canada, må inneha en elektronisk reisetillatelse (eTA). Vi anbefaler at du søker om denne tillatelsen samtidig som du bestiller reisen, eTA anskaffes via følgende link: Canada.ca/eTA

23. MINDREÅRIGE

23.1. For reisende som er mindreårige er det et krav å reise med id-kort eller pass i henhold til forskrifter. I tilfeller hvor reisen gjennomføres uten foreldre eller omsorgsinnehaver er det nødvendig å ha med en tillatelse med foreldres underskrift.

23.2. Personer under 18 år kan ikke påta seg ansvar for en annen mindreårig (i henhold til norsk lov).

24. NYE MIGRERING PÅGÅR FORSKRIFTER FRA 1 JUNI 2015: REISER TIL SA MED BARN

24.1. Herved informere vi deg om nye Southafrican Home Office forskrift om alle familier som reiser med barn under 18 år fra neste 1 juni 2015 som må presentere, bortsett fra passet, barnas fødselsattest.

24.2. Denne nye forskriften gjelder for alle mindreårige, begge Southafrican eller utenlandske, som ønsker å reise til eller fra Southafrica.

24.3. I land som ikke har født sertifikater, vil et brev fra vedkommende myndigheter landet med samme informasjon være nødvendig.

24.4. Alle dokumenter må være original eller kopierer sertifisert av en notarius eller tilsvarende myndighet i hjemlandet for barnet. Notarius dokumenter kan ikke være mer enn 3 måneder gammel.

24.5. Nedenfor oppsummere vi den viktigste utviklingen, som også finnes i vedlegg jeg referanse:

24.5.1. DER FORELDRENE REISER MED BARN

 • Så foreldre må produsere en unabridged fødselsattest for barnet reflekterer opplysninger om foreldrene til barnet.
 • Vedtatt barn til beviser adopsjon ved hjelp av en adopsjon sertifikat
 • Normalt får ikke mindreårige fly uten følge av en voksen. Men, noen flyselskaper tillater denne typen reiser. Derfor må du kontakte flyselskapet før bestilling for å forsikre deg om at flyselskapet tillater at mindreårige reiser alene. Hvis bestillingen din inkluderer reiser med forskjellige flyselskap må du få bekreftelse fra hvert flyselskap. Når du får bekreftelse kan du gjennomføre bestillingen din på vår nettside og bestille vår “”Personlige tjeneste”” slik at vi kan behandle forespørselen om en mindreårig som reiser alene med flyselskapet. Hvis du fullfører bestillingen uten å ha fått bekreftet at flyselskapet tillater dette og du ender med å måtte kansellere bestillingen vil avbestillingen bli underlagt betingelsene i avtalen.

24.5.2. DER EN AV FORELDRENE REISER MED BARN

 • Så foreldre må produsere en unabridged fødselsattest for barnet reflekterer opplysninger om foreldrene til barnet
 • Samtykke i form av en erklæring fra den andre forelderen registrert som forelder på fødselsattest for barnet konsesjons ham eller henne inn i eller reise fra Republikken med barnet han eller hun reiser med
 • En rettskjennelse gi full foreldrenes ansvar og rettigheter eller lovlige verge i barnet, hvis han eller hun er foreldre eller verge for barnet; eller
 • Eventuelt en dødsattest av den andre forelderen registrert som forelder til barnet på fødselsattest;
 • Lovlig skilte foreldre bør også gi en rettskjennelse når den andre forelderen ikke gi samtykke.
 • Forutsatt at generaldirektøren kan, der foreldrene til barnet er begge død og barnet reiser med en slektning eller en annen person knyttet til ham eller henne eller hans eller hennes foreldre, godkjenne en slik person å inngå eller avreise fra Republikken med slike barn.

24.5.3. HVOR EN PERSON REISER MED BARN SOM IKKE ER HANS ELLER HENNES BIOLOGISKE BARN, HAN ELLER HUN MÅ PRODUSERE

 • En kopi av unabridged fødselsattest for barnet;
 • En erklæring fra foreldre eller verge for barnet bekrefter at han eller hun har tillatelse til å reise med barnet;
 • Kopier av identitetsdokumenter eller pass til foreldre eller verge for barnet; og
 • Kontaktinformasjon for foreldre eller verge for barnet
 • Forutsatt at generaldirektøren kan, der foreldrene til barnet er begge død og barnet reiser med en slektning eller en annen person knyttet til ham eller henne eller hans eller hennes foreldre, godkjenne en slik person å inngå eller avreise fra Republikken med slike barn.

24.5.4. EN ALENEREISENDE MINDREÅRIG SKAL PRODUSERE INNVANDRING OFFISER

 • Bevis av samtykke fra en av eller begge hans eller hennes foreldre eller verge, som tilfellet kan være, i form av en bokstav eller erklæring barnets reise inn eller går fra Republikken: forutsatt at i tilfelle der en av foreldrene gir bevis på samtykke at foreldrene må også gi en kopi av en rettskjennelse utstedes til ham eller henne i som han eller hun har fått full foreldrenes ansvar og rettigheter i forhold til barnet;
 • Et brev fra personen som er å få barnet i republikken, som inneholder hans eller hennes bostedsadresse og kontaktdetaljer i Republikken der barnet vil være bosatt;
 • En kopi av legitimasjon eller gyldig pass og visum eller permanent oppholdstillatelse til personen som skal motta barnet i republikken, og
 • Kontaktinformasjon for foreldre eller verge for barnet.

24.5.5. Alle barn som er i alternativ behandling skal som definert i barnas Act, 2005 (lov nr 38 2005) før avgang fra republikken, produsere en sertifisert kopi av en autorisasjonsbrev fra provinsielle leder av avdeling av sosiale utvikling der barnet ligger som planlagte i § 169 i barnas Act.

25. REISEFORSIKRINGER OG AVBESTILLINGSBESKYTTELSE

TRAVELGENIO anbefaler å tegne en reiseforsikring så vel som en avbestillingsbeskyttelse. Disse forsikringer er aldri tilbakebetalingsbare når de først er inngått.

26. SPESIELLE VILKÅR FOR HOTELL OG HUSROM

26.1. TRAVELGENIOs virksomhet som reisebyrå inkluderer å opptre som mellomledd for kunder og hotellkoordinatorer. Hotellkoordinatorene og hotellene etablerer normer og forskrifter som påvirker hotelltjenestene som kjøpes av Brukeren. De er også de som er ansvarlige for å levere de innkjøpte tjenestene.

26.2. Ved Brukerens anmodning om avbestilling eller endring tar TRAVELGENIO betalt for en administrasjonskostnad. Det er en debitering som ikke er tilbakebetalingsbar. Dessuten kan avbestillingen eller endringen være avhengig av kostnader som hotellkoordinatoren har, og som varierer avhengig av dato, hotell, destinasjon eller om man er ute i god tid.

27. MER INFORMASJON

27.1. For å gjennomføre et kjøp på nettsidene kommer man til å be om at Brukeren oppgir reisendes/passasjerenes identitetsopplysninger samt betalingsmåte. Dette gjøres i flere steg. Innen du gjennomfører kjøpet kommer opplysningene du har fylt ut til å vises for deg for at du skal kontrollere dem for senere å gå videre med kjøpet. Når du har gjennomført kjøpet kommer du til å få en e-postbekreftelse som inneholder all informasjon om kjøpet og en kvittering.

27.2. Det er meget viktig og ligger i Brukerens fulle ansvar at personopplysningene kontrolleres nøye når man gjøre en bestilling. Dette gjelder navn og etternavn, id-nummer eller pass, e-postadresse, telefon, etc., ettersom når man har gjennomført bestillingen av billettene eller tjenestene så utstedes de direkte; og hvilken som helst endring eller avbestilling kommer til å debiteres.

27.3. Bestillingen og dermed kjøpet bekreftes kun når nettsidene viser en bekreftelse og et bekreftelsesnummer, når en kopi av bekreftelsen sammen med kvittering sendes til den e-postadresse som du har oppgitt, og når TRAVELGENIO har debitert deg på kortet eller mottatt en bankoverføring. Fram til det kan TRAVELGENIO annullere din bestilling.

27.4. TRAVELGENIO forbeholder seg retten til å be om ytterligere informasjon fra kunden for å kontrollere kjøpet.

27.5. Å gjøre en bestilling innebærer at kunden innvilger en debitering på sitt bank- eller kredittkort. Det bør være i kundens kjennskap at om det ikke skulle være mulig å gjennomføre debiteringen på kortet (nektet transaksjon) så betalingen ikke har kommet inn, kan både TRAVELGENIO og leverandøren annullere bestillingen.

27.6. Betaling av flybilletter gjøres med bank- eller kredittkort innen utstedelse av disse.

27.7. Prisene som vises på nettsidene inkluderer flyplassavgifter. De inkluderer ikke kostnader for visum og ikke heller utreisekostnader, som kan betales med den lokale valutaen eller i amerikanske dollar. Prisvariasjonene som kan endres under bestillingens forløp fram til utstedelsen av billetten kommer til å påvirke kunden.

28. DISKRESJON

28.1. TRAVELGENIO respekterer vernet av din integritet. Vi forstår at det er viktig med integritet og vern av opplysningene som identifiserer deg. Derfor, i overensstemmelse med vår personvernpolitikk, vil vi informere deg om følgende:

28.2. Når du bestiller et produkt eller en tjeneste gjennom vår nettside bør du spesifisere navn, adresse, e-post, kreditt- eller bankkortnummer, disses gyldighetstid og ditt telefonnummer. Disse opplysninger lar oss gjennomføre din ordre så vel som å informere deg om dens status.

28.3. Om du medvirker i noen konkurranse eller tilbud kommer vi til å be om ditt navn, hjemmeadresse og e-post. Disse opplysninger er nødvendige for å organisere konkurransene og kontakte vinnerne.

28.4. Vi kommer ikke til å overlate dine personopplysninger til en tredjepart som ikke hører til vår organisasjon. Om mulig kommer vi dog til å overlate dine opplysninger til tredjepart som TRAVELGENIO har kommersielle forbindelser med i de tilfeller du bestiller eller kjøper noen av deres produkter eller tjenester gjennom vår nettside. Disse tredjeparter kan befinne seg hvor som helst i verden. Det er også mulig at vi forsyner tredjepartene med vår statistikk angående salg, kundetrafikkmønster, opplysningshåndtering og annen informasjon fra nettsiden. Men den statistikken inkluderer ingen opplysning hvor du kan identifiseres personlig.

28.5. Vi begrenser oss til å be om og bruke de personopplysninger vi anser nødvendige for å tilby tilpassede tjenester av høy kvalitet, blant hvilke man kan regne rådgivning og informasjon angående våre produkter og tjenester, så vel som angående de muligheter som vi tror kan maksimere dine fordeler.

28.6. Gjennom TRAVELGENIOs register og kundens godkjennelse av å ta mot nyhetsbrev godkjenner Brukeren også muligheten til å få relevant informasjon angående de foretak som vi tidligere har valgt for å gi tilbud og informasjon om produkter og tjenester som vi tror kan interessere deg.

28.7. Vi kommer til å overlate all nødvendig informasjon til leverandører som du selv velger når du gjør en bestilling gjennom vår nettside, og vi kommer til å be leverandøren oppfylle samme forskrifter.

28.8. Dog følger vi strenge sikkerhetsprosesser ved lagring og utlevering av opplysninger for å unngå all forbudt tilgjengelighet til disse, i overensstemmelse med Spanias personopplysningslov.

29. BRUK AV COOKIES (INFORMASJONSKAPSLER)

29.1. Cookies er informasjonsfragmenter som nettleseren lagrer på din harddisk. Hver gang du besøker TRAVELGENIOs nettside kommer vår server til å kjenne igjen din cookie og forsyne oss med informasjon angående ditt siste besøk. De fleste nettlesere tillater automatisk bruk av cookies men man kan gjøre innstillinger i nettleseren slik at dette ikke skjer. Selv om du bestemmer deg for å ikke akseptere cookies kan du likevel fortsette å bruke størstedelen av våre webtjenester, inkludert kjøp av produkter og tjenester.

29.2. Om du ved noe tilfelle vil kontakte oss med synspunkter eller klager angående bruken av dine personopplysninger, send da en e-postmelding til adressen [email protected]

30. VERN AV PERSONOPPLYSNINGER

De personopplysninger som oppgis av Brukeren for å bruke nettsiden avhenger av sikkerhetspolicyen som finnes under «vern av personopplysninger».

31. OPPHAVSRETT OG ÅNDSRETT

Alt innhold på nettsiden (inkludert tekst, bilder, logotyper, software, osv) eies av TRAVELGENIO eller leverandørene av innholdet og de er beskyttet og anerkjent nasjonalt og internasjonalt. Det er ikke på noe vis tillatt å kopiere, bruke eller distribuere innholdet, annet enn i spesifikke unntakstilfeller og med godkjenning fra TRAVELGENIO.

32. BRUK AV NETTSIDENE

Nettsidene er kun til for Brukerens personlige bruk. Det er forbudt å endre, reprodusere, kopiere, distribuere, selge eller på annet vis utnytte siden for kommersielle eller andre formål. Du forplikter deg til å ikke bruke denne nettsiden til ulovlige eller forbudte hensikter.

33. LINKER TIL ANDRE NETTSTEDER

På nettsiden kan det finnes linker til andre nettsider som TRAVELGENIO ikke har kontroll over. Selvfølgelig påtar TRAVELGENIO seg ikke noe ansvar for disse. TRAVELGENIO anbefaler eller garanterer ikke noe for de nettsider som tilhører tredjepart men som er inkludert på TRAVELGENIOs nettside til fordel for Brukerne.

34. NETTLESER OG OPERATIVSYSTEM

Nettsidene er tilpasset til å fungere best med nettleseren Internet Explorer i Windows. TRAVELGENIO påtar seg ikke ansvar for de resultat som følger om man bruker annen nettleser eller annet operativsystem.

35. GJELDENDE LOV

Følgende allmenne vilkår styres av den spanske loven.

TRAVELGENIO forbeholder seg retten til når som helst å gjennomføre endringer på nettsiden, også i de allmenne vilkårene.

For å få informasjon om EUs nettbaserte konfliktløsningsplattform, klikk her.

Travelgenio SL
Calle Albasanz 15 2º Izq.
28037 Madrid
Spania
På telefon: (+47) 23 96 08 85
Faks: (+34) 917 54 56 83
E-post: [email protected]
Hjemmeside: no.travelgenio.com

Travelgenio bruker informasjonskapsler

Disse brukes til ulike formål. Ved å klikke på “Alle informasjonskapsler” godtar du vår erklæring om personvern og informasjonskapsler, og vi mottar de ikke-funksjonelle informasjonskapslene. Via disse ikke-funksjonelle informasjonskapslene kan Travelgenio henvende seg til deg på et annet nettsted basert på sidene du har besøkt.

Vis detaljer
Alle informasjonskapsler Nødvendige informasjonskapsler